Liefde tot wijsheid, (Philosofia) van Eric Zilverberg