Joke Keuning

Opleiding
·1980-1985 Academie voor Beeldende Kunsten
Minerva Groningen
·1989-1990 Pedagogisch Didactische Opleiding
voor beeldend kunstenaars
·2007-2008 Diverse cursussen Stop Motion Animatie
·2008 Cursussen videoreportage en
cameratechniek Open Studio A’dam

Prijzen
·Prijs Araminerva, uitgeloofd door AKZO Delfzijl
“Joke Keuning werd gewaardeerd door het direct en spontane gebaar en het mooie kleurgebruik.
Een extra verrassing veroorzaakte het besef, dat hier sprake is van een zeefdruk".

Opdrachten
·1989 Deelname Grafiekkalender Galerie Inkt Den
Haag, oplage 350 stuks
·1990 Deelname Grafiekkalender Premier, oplage
300 stuks
·1991 Prent in oplage voor Arts en Auto
·2006 Deelname prent oplage 40 stuks voor Allianz
·2007 Struisvogelei bewerken voor het weekblad
Margriet.

Werkbeschrijving
Na eerst jaren alleen maar te hebben gezeefdrukt, ging ik meer ruimte zoeken door te schilderen op grote doeken. Nog meer ruimte probeerde ik te creëren, door middel van collages te gebruiken en ruimtelijkheid te suggereren(zie de collage van mueddzin, met doorkijkjes in een klooster)
In 2007 stuitte ik op de techniek van stop motion animatie, waarbij met een fototoestel honderden beeldjes worden geschoten en op de computer tot een filmpje gemonteerd. Op deze manier kan ik mijn collages tot leven roepen. De volgende stap richting video is vervolgens gezet en een combinatie van beide technieken is een spannende manier om een film/video te maken die een combinatie is van werkelijkheid en fictie. (film en stop motion)
Specifieke thema’s hou ik niet aan, ik speel graag met actuele onderwerpen. Alle culturen die ons omringen en hoe de politiek ermee omgaat vind ik een boeiende ontwikkeling. Religie is een onderwerp wat me erg bezig houdt, dat heeft alles te maken met de opvoeding door een vader die zich blind kon staren op het geloof.


  1. Makreelvissers
  2. Muedzin
  3. Salaam bar Fatéme
  4. Key Stones
  5. Key Position