Araz Hama

Liefde voor je omgeving is liefde voor schoonheid. Als je die schoonheid goed voelt dan voel je ook harmonie van alles. vanuit deze harmonie werk ik en zoektocht naar de ziel.
De fantasie wordt dan geactiveerd en het is meteen voedsel voor de ziel de problemen tussen alle culturen en nationaliteiten verdwijnen en alleen het schoonhiedsgevoel blijft over.


LIEFED DE ENIGE UNIVERSEIE TAAL DAT VERENIGT ALLE MENSEN.

Door religie, politiek en economie is heel veel van de vrijheid die liefde schept, verloren gegaan. Door dit verval van harmonie in het leven van alledag, een verlies van visie, is men meer gericht op het uiterlijke en egoïstischer ingesteld. Deze maatschappelijke omstandigheid heeft een directe invloed op mijn leven & werk. Door mij een duidelijk beeld van de discrepanties van de moderne egocentrische maatschappij te vormen wordt het voor mij mogelijk aan dit beeld een boodschap te sturen. Mijn schilderijen zijn een liefdesbrief aan deze verarmde en ontwrichtte hedendaagse maatschappij, omdat de liefde de enige universele taal is die een ieder zo zonder woorden, ook visueel kan begrijpen.

 1. Groene Nacht
 2. Geele Omhelzing
 3. Bruine Ontbinding
 4. Blauwe Omhelzing
 5. Paarse Schaduw
 6. Roode Droom
 7. Beige Visioen
 8. geele voeling
 9. Paarse kus

Curriculum vitae Araz Hama

Naam:
Araz Hama
Geboren:
0000,
Opleiding
periode type institution richting diploma
1984 - 1989 kunstacademie 1984-1989 Kunstacademie in Suleimania..Koerdistan ja
1997 - 1998 kunstacademie Aki, Enschede ja
1998 - 2001 kunstacademie Hogeschool voor de Kunsten (HKU), Utrecht ja
2003 - 2005 kunstacademie 2003-2005 Grafisch lyceum Utrecht,art & design ja