Frederik Beerbaum

Wie kijkt wordt gezien. Dit is het motto van de recente werken van Frederik Beerbaum. De werken laten de metamorfose zien zoals die zich bij mensen kan voltrekken. Beerbaum heeft anderhalf jaar lang gedaanteverwisselingen vastgelegd van drie vrouwen. Met een van hen, Karin een poppenspeelster, krijgt hij een bijzondere band. Hij volgt haar drie maanden met het tekenblok in de hand. Vanaf dat moment is hij slechts een medium. Hij tekent de wisslende stemmingen op haar gezicht, hij schildert de dieren en poppen waarachter zij schuilgaat en hij registreert de persoonlijkheden waarmee zij zich vereenzelfigt. Er ontstaat een reeks portretten, waarmee hij de beschouwer laat delen in het veranderingsproces van de persoon. Het geeft een indrukwekkend en indringend beeld met de bewegelijkheid en dynamiek van een film, maar zonder tussenkomst van een apparaat. Het is de directe communicatie tussen de kunstenaar en zijn model, die hierdoor beurtelings toeschouwer-deelnemer-toeschouwer wordt.
De grotere werken met de dieren en poppen zijn veelal een vrije verwerking van de eerder gemaakte schetsen. Ze zijn geschilderd in uitbundige kleuren in olieverf, gouache en pastel, die echter transparant en stralend blijven. Het lijkt of het leven van de kunstenaar door de sessies met de vrouwen opnieuw kleur heeft gekregen. Elly van de Pas (SBK, Amsterdam)

 1. Studie van Karin
 2. Studie van Karin
 3. Studie van Karin
 4. Studie van Karin
 5. Studie van Karin
 6. Studie van Karin
 7. Studie van Karin
 8. Studie van Karin
 9. Studie van Karin
 10. Studie van Karin
 11. Studie van Karin
 12. Studie van Karin
 13. Studie van Karin
 14. Studie van Karin
 15. Studie van Karin
 16. Studie van Karin
 17. Studie van Karin
 18. Studie van Karin