danièle huikeshoven

De leegte kent vele functies, heeft veel interpretatiemogelijkheden, waar we niet zonder kunnen en, zij het onbewust, continu gebruik van maken. Dat het een opgave is deze leegte zuiver te bekijken en ervaren komt ook door de immer fysieke aanwezigheid van de mens. Altijd zal met het eigen lichaam, zoals bij dansers een bewust doel is, bijgedragen worden aan de vorm van de lucht. Elke fractie van een seconde veranderend. Nooit is het mogelijk een objectief beeld te krijgen van de ruimte. Door te fotograferen met de afwezigheid van mensen is aan dit gegeven, zij het een leugen, te ontkomen. Door het plaatsen van een beeld, waarop de fysieke mens afwezig is, in de ruimte waar het, van, genomen is kan de beschouwer daar aanwezig zich positioneren in, meten met, de vorm van de antivorm zonder zelf ‘in de weg te staan’.

  1. 0821114
  2. 2380767
  3. 3307842
  4. 4335000
  5. 9880729
  6. 5160044