Aanroeringen I, (kermisringetjes voor B.),8 van Vojtech Aubrecht