Aanroeringen I, (kermisringetjes voor B.),7 van Vojtech Aubrecht