Annet Mol

De inhoudelijke uitgangspunten van mijn werk gaan over vorm. Mijn schilderijen zijn experimenten van een grootschalig onderzoek naar vorm. Het is een onderzoek naar werking van kleur, materiaal, struktuur, vlakverdeling en andere beeldaspecten op het totaal beeld. Daarnaast is het een onderzoek naar de werking van het totaal beeld op de toeschouwer.
Mijn schilderijen ontstaan door direct op het doek te experimenteren met deze beeldaspecten, zonder te schetsen vooraf. Op deze manier ontstaan verschillende lagen op het schilderij. Ik zoek naar een beeld wat enigszins minimalistisch of gestructureerd lijkt, maar waarbij je door de verschillende lagen verschillende vormen kan ontdekken.

Het onderzoek vormt de basis van mijn artistieke ontwikkeling. De theorie achter dit onderzoek komt voort uit een deel van de theorie van Mondriaan over de schoonheid in de beeldende kunst.
- De schoonheid van een schilderij zit in de verhouding en niet in de afbeelding. Bij realistische schilderkunst is het niet de afbeelding die de mens ontroert (want dat kunnen zowel lelijke wezens als mooie vrouwen zijn), maar het is de compositie, de kleur en de vorm. -
Ik zie mijzelf niet als een opvolger van Mondriaan. Het is puur dit gedeelte van zijn theorie, dat ik heb gekozen als theoretische ondersteuning van mijn werkwijze.

De naam ‘onderzoek’ heb ik gekozen, omdat dit het beste bij mijn werkwijze past. Het is niet een vaststaand wetenschappelijk onderzoek met een duidelijke vraagstelling, of een uitgestippeld werkschema.
Ik zie mijn werkomgeving als een groot laboratorium met het liefst een grote hoeveelheid materiaal, waarmee ik alle mogelijke combinaties kan uitproberen. Graag wil ik ook weer met andere technieken gaan werken, zoals: tekenen, fotografie, etsen en andere grafische technieken.

  1. 03012
  2. 03009
  3. 03011
  4. 04006

Curriculum vitae Annet Mol

Naam:
Annet Mol
Geboren:
0000,
Opleiding
periode type institution richting diploma
1998 - 2002 lerarenopleiding Hogeschool voor de Kunsten (HKA), Arnhem tekenen schilderen ja
2005 - 2010 vervolgopleiding tu/eindhoven bouwkunde nee