Bertus Haverkort

Beeldhouwer in hout, brons en steen. Achtergrond is de ervaring van 25 werk in tropische landen op de raakvlakken van kultuur, natuurbeheer en landbouw. Opleiding HKU en de Nieuwe Academie Utrecht en bij Ole langerhorst in Frankrijk en Herman Hofmans in Arnhem.
Gestyleerde beelden verwijzen naar verhoudingen tussen kulturen en tussen mensen.

  1. wodan's harp
  2. overgave
  3. It takes two to tango
  4. samen komen