Zoeken naar kunst

 1. DE BEKER
 2. z.t.
 3. HET STAAT GESCHREVEN
 4. DE VAL
 5. z.t.
 6. Man in deuropening + Opstapeling wielen
 7. z.t.
 8. .
 9. z.t.
 10. z.t.
 11. z.t.
 12. Bombus terrestris
 13. z.t.
 14. z.t.
 15. z.t.
 16. z.t.
 17. z.t.
 18. Mythima albipuncta
 19. z.t.
 20. Vespula vulgaris
 21. Mus musculus domesticus
 22. z.t.
 23. z.t.
 24. omhelsing
 25. z.t.
 26. Tipula maxima
 27. mond VI
 28. mond V
 29. mond IV
 30. mond III
 31. geen titel
 32. oog IV
 33. oog III
 34. oog II
 35. oog I
 36. mond I
 37. Sturnus vulgaris
 38. Pyrrhula pyrrhula
 39. mond VIII
 40. mond VII
 41. Bagage flower
 42. cebras
 43. Kruis
 44. Miss Kitty II
 45. Kroon
 46. Het nieuwe appelspel
 47. Miss Kitty I
 48. T
 49. vishaak