Joris van Linden Tol (1968)

Joris van Linden Tol (Rotterdam, 1968) studeerde van 1992 tot 1995 aan Academie Minerva te Groningen. Hij volgde de afdeling vrije kunst waarbij schilderen en grafiek voor hem de belangrijkste onderdelen waren.
Door zijn reizen naar onder andere Ierland raakte Van Linden Tol gefascineerd door het landschap aldaar. De weidsheid, het licht en de kleur ervan vormen nog steeds een inspiratiebron voor zijn schilderijen. Door een werkbeurs, hem tijdens zijn studie verleend, kon hij zijn liefde voor het Ierse landschap nog meer verdiepen. Toen hij later een periode in Amerika verbleef breidde het arsenaal van indrukken zich steeds verder uit.
Gaf hij aanvankelijk naturalistisch weer wat hij zag, nu is er onder invloed van de verschillende landschapimpressies sprake van meer imaginaire beelden. Het gaat hem om het vangen van een sfeer, en niet om het kopiëren van de uiterlijke verschijningsvorm van de natuur. Zijn streven is er op gericht de beschouwer deelgenoot te maken van wat hij ervaart in de natuur.
Middels een losse penseelstreek, en gedempte kleuren schildert hij landschappen waar bijvoorbeeld de weersgesteldheid van het moment voelbaar is.
Hoewel de beschouwer houvast heeft aan formele aspecten als bergen, waterpartijen en lucht maken niet lijn, maar schaduwwerking en kleur de vorm. Het thema landschap is bij Van Linden Tol dan ook meer een oerbeeld dan dat het is terug te voeren op een herkenbare plaats. Zijn schilderijen tonen ideële plekken.
Het kan dan ook niet anders dan dat zijn voorkeur uitgaat naar natuur met zo weinig mogelijk sporen van menselijk handelen. Landschappen waar de horizon (nog) niet vervuild is met gebouwen, masten en ander ongerief. Die horizon speelt een belangrijke rol in het werk van Van Linden Tol. Door deze vaak laag te plaatsen, en daarmee veel plaats in te ruimen voor de lucht, benadrukt hij de wijdte van het totale landschap. Door middel van zachte kleurovergangen schept hij net dat sferisch perspectief waardoor een gevoel van oneindigheid ontstaat, hetgeen wordt versterkt door de totale afwezigheid van de menselijke figuur.
Onderwijl blijft Joris van Linden Tol met zijn ervaring binnen de schilderkunstige hoedanigheid die eigen is aan het schilderij. Wat er echt toe doet, is penseelvoering, kleur en licht. 1. Church, Ierland
 2. Co. Cork, Ierland 01
 3. Co. Cork, Ierland 02
 4. Co. Kerry, Ierland 01
 5. Co. Kerry, Ierland 02
 6. Co. Kerry, Ierland 03
 7. Co. Kerry, Ierland 04
 8. Forest, Ierland
 9. Ierland 01
 10. Ierland 02
 11. Ierland 03
 12. Ierland 04
 13. Ierland 04 Casteltownshend
 14. Ierland 05
 15. Ierland 06
 16. Ierland 11 Forest
 17. Ierland-10-Mountain
 18. Ierland-12-Mountain
 19. Jacks pa
 20. Lake, Ierland
 21. Landschap 01
 22. Landschap 02
 23. Landschap 03
 24. Landschap 04
 25. Landschap 05
 26. Landschap 06
 27. Man 03
 28. Man 04
 29. Rabbit Island, Ierland
 30. Redemption Song
 31. Standing Stone, Ierland
 32. Texel
 33. Toe Head, Ierland
 34. Union Hall, Ierland
 35. USA 01
 36. USA 02
 37. USA 03
 38. Wales
 39. Woman 01
 40. Woman 02