Kunstkaart

Windows of Perception 2

Marie Claire Gellings / Windows of Perception 2

Geïnspireerd door schijnbaar nutteloze ramen, ben ik begonnen met de serie 'windows of perception'. Deze ramen (bv. in liften, of uitkijkend op een muur) lijken geen enkel doel te dienen, maar wekken, zoals elk raam, wel nieuwsgierigheid op. Het idee 'window of perception' komt van het feit dat iedereen maar een beperkte blik heeft op de werkelijkheid. Door een eigen gekozen of gecreëerd 'raam'. of een vorm opgelegd van buitenaf, ontstaat een vervormde perceptie van perspectief op de werkelijkheid.
Uw gegevens
Gegevens ontvanger