Kunstkaart

LOST-sanity

Marie Claire Gellings / LOST-sanity

'(Lost) Sanity' heeft als uitgangspunt hoe je de weg kwijt kan raken in een systeem (hersenen of maatschappij), hoe je in een structuur terecht kan komen en geen uitweg meer kan vinden, of het proces niet meer kan keren. De serie ‘LOST’ gaat over menselijke tekortkomingen en onzekerheden, taboes op emotioneel vlak, angsten, dood, dementie, afscheid, herinnering, volgzaamheid, identificatie, en hoe ermee omgegaan wordt. Het zijn algemene gevoelens die ik aanstip, zo ‘los’ vormgegeven dat iedereen ze zou kunnen herkennen. Het werk laat het residu zien, de lege plek waardoor je nog weet wat er was. Deze serie heeft ook een sociaal-politieke ingang: het geeft de menselijke kant weer van dagelijkse problemen die door 'politieke' keuzes ontstaan.
Uw gegevens
Gegevens ontvanger