Kunstkaart

LOST-city

Marie Claire Gellings / LOST-city

'(Lost) City' heeft als uitgangspunt de fysieke plek waarin mensen leven; de stadsplanologie die vaak meer met vorm te maken heeft dan met menselijk gebruik van steden en omgeving. De serie ‘LOST’ gaat over menselijke tekortkomingen en onzekerheden, taboes op emotioneel vlak, angsten, dood, dementie, afscheid, herinnering, volgzaamheid, identificatie, en hoe ermee omgegaan wordt. Het zijn algemene gevoelens die ik aanstip, zo ‘los’ vormgegeven dat iedereen ze zou kunnen herkennen. Deze serie heeft ook een sociaal-politieke ingang: het geeft de menselijke kant weer van dagelijkse problemen die door 'politieke' keuzes ontstaan.
Uw gegevens
Gegevens ontvanger