Kunstkaart

Ulrike Don / "Delilah" uit de serie "Mea culpa"

Mea Culpa In mijn werk Mea Culpa ga ik in op de bijbelse vrouwen Delilah, de vrouw van Lot, Salome en Maria Magdalena. Zoals hun verhalen in de bijbel beschreven zijn, worden zij tot zondaressen uitgeroepen. Maar ik vind het gevaarlijk over een mens te oordelen, wanneer men zo weinig van de achtergronden weet. Het thema zich schuldig voelen en veroordeelt zijn, komt in alle beelden naar voren. Dit is volgens mij dan ook een zeer centraal thema van de mensheit. Wanneer mensen het wagen, zich oordelent boven anderen te verheffen en er wort getwijfeld aan de onaantastbaarheid van het individu, dan ontstaan diepe inter- menselijke conflicten, die zich tot an ethische of religieus gemotiveerde oorlogen kunnen uitbreiden. In mijn fotos wil ik deze vrouwen een ziel geven, doordet ik hun motieven probeer de achterhalen en de hieruit voortkomde gevoelens niet ontzeg. Mijn foto's zijn een synthese uit de bijbelse vertellingen en de verwerking van eigen belevenissen. De titel Mea Culpa onderstreept de sterk autobiografische component van mijn werk.
Uw gegevens
Gegevens ontvanger