Kunstkaart

homo ludens

Emilia Yordanova / homo ludens

Homo Ludens (lat) - "de spielende mens" - "als wij spelen zijn we echt mens" waren de woorden van Friedrich Schiller. Als we spelen - dan verliezen we ons - of wij zijn in een andere wereld - afgezonderd van alles... zoals een kind het kan...
Uw gegevens
Gegevens ontvanger