Aly Grelling

Een nieuw leven betekent uiteindelijk een onvermijdelijke dood. Wat zou het leven zijn zonder dit gegeven? Zonder angsten, zonder groei, zonder onontkoombaar einde?
Zoals het eind van een traject inhoudt dat het ergens een begin heeft gezien, blijkt dat na elk einde een nieuw idee, een nieuw gevoel, een nieuwe weg onafwendbaar tot ontwikkeling komt.
( eindexamen 2001 Utrecht )

 1. vecht - lust
 2. ' Happy Feet '
 3. 2strijd nr. 10
 4. angstaanjagend prettig
 5. gelukkig verdriet
 6. z.t.
 7. z.t.
 8. z.t.
 9. z.t.
 10. z.t.
 11. z.t.
 12. de omarming