Natasja de Senerpont Domis

Aan de geborgenheid en de gevangenschap, die de menselijke geest binnen zijn lichaam kan ervaren ontleen ik de thematiek voor mijn beelden. Deze gedachte geef ik gestalte door mij te richten op de kringloop van menselijke bestaansvormen, die is opgebouwd uit het verleden, het heden en de verre toekomst. De op elkaar volgende processen van ontstaan en vergaan binnen de levenscyclus vormen de rode draad binnen haar werk.
Het verleden is zichtbaar, omdat de mens een weefsel is, waarin alle “informatie”, zowel in spiritueel als lichamelijk opzicht, van de voorouders is verwerkt, binnen een groter weefsel; de aaneengeschakelde keten van generaties.
In het heden functioneert de mens onafhankelijk, als individu (= het ondeelbare) met zijn unieke DNA-materiaal. Daarnaast hij ook een onderdeel van allerlei verzamelingen van de menselijke soort (familie, stad, land, volk, wereld). De groep bestaat bij gratie van de vernietiging van het individu, die op haar beurt de groep ontkent. De fundamentele eenzaamheid die de mens als afzonderlijk deeltje ervaart zorgt voor een isolement, terwijl binnen de groep, bijeengehouden door levensprocessen binnen het menselijk bestaan (de levenscycli), geborgenheid kan worden gevonden.

 1. Pleiade
 2. Een van de dappere bewoners van een nieuwe wereld 1
 3. Een van de dappere bewoners van een nieuwe wereld 2
 4. Geisha
 5. Hemel
 6. New Tribal 1
 7. Melacholie
 8. Kindertijd
 9. Vroeger of later
 10. jezus
 11. Het kraken van Pluto

Curriculum vitae Natasja de Senerpont Domis

Naam:
Natasja de Senerpont Domis
Geboren:
0000,
Opleiding
periode type institution richting diploma
1986 - 1991 kunstacademie Academie voor Beeldende Vorming, Tilburg textiel/3-dimensionaal, audio-visueel ja
1985 - 1986 kunstacademie St. Joost, Breda schilderen nee
2003 - 2005 kunstacademie BIK-opleiding, Fontys Hogescholen Tilburg 1ste graads lesbevoegdheid beeldende vakken ja
2003 - 2007 kunstacademie Yogadocenten-opleiding De Blikopener, Tilburg Yogadocent ja
2001 - 2001 overig Faxx, Tilburg cursus Adobe Photoshop n.v.t.
1995 - 1995 kunstacademie Starbaan, Tilburg managementopleiding/zelfstandig ondernemerschap ja
Exposities
periode naam plaats solo/group omschrijving
2006 In Progress De Kunstpraktijk, Veldhoven groeps
2005 Witches & Bitches Kunstst. De Compagnie, Veghel duo
2005 Dutch Design Week TU, Eindhoven groeps Textielmuseum
2005 Beelden in de A Kunstst. de Compagnie, Veghel groeps Buitenexpositie in de rivier de A
2003 Moderna Galeria di Muraszombat Slovenie groeps
2002 The Spinning Wheel Gal. 2x De afstand, Zaltbommel solo
2001 Zij is mijn ultieme (t)huis Argument, Tilburg solo N.a.v. een werkreis van 3 maanden door Azie
2001 Zelf Galerie Blik, Rotterdam solo
2001 Het woud dat hoort, het veld dat ziet NBKS, Breda, Den Bosch groeps in het kader van het “Jeroen Bosch-jaar
2000 13th International Biennial of Miniature Textile Gal. of Szombathely, Hongarije groeps
2000 Doodgewoon De Mattenburgh, Hoogerheijde groeps Buitenexpositie in de beeldentuin
1999 Sporen De Witte dame, Eindhoven groeps
1998 Installaties, beelden en zeefdrukken Galerie Blik, Rotterdam solo
1998 Kunstenaarsdagboeken I De Overslag, Eindhoven groeps
1998 Dicht op de huid Galerie Quartair, Den Haag groeps
1997 Fibre Art Norton Priory Museum, Engeland groeps
1997 Going With The Flow Van De Nieuwe Dingen, Tilburg duo i.s.m. Saskia Vermeesch
1996 Vacuüm P52, Tilburg duo i.s.m. Caspar Geraerdts
1995 Miniature 1995 Galerie Sulegaarde, Denemarken groeps
1995 Museum Van Bommel Van Dam-prijs 1995 Mus. Van Bommel Van Dam, Venlo groeps
1994 De Kunst van het Onderhoud NBKS, Breda groeps gehonoreerde aanvragen 1993 Noord-Brabants Fonds
1994 Ogenschijnlijk Het Wilde Weten, Rotterdam duo i.s.m. Randy Hoekwater
1994 3 Maanden Installaties H 89, Eindhoven solo
1994 Ben je kind genoeg? De Verschijning, Tilburg duo i.s.m. ALARRB
1993 Under Cover Boulevard of Broken Dreams groeps o.m. Den Bosch, Groningen, A'dam, Antwerpen
1992 The results of the Symposium Liptov-museum, Slowakije groeps reisbeurs WVC 3rd International Textile Symposium
1991 Le Vent du Nord Institut Neérlandais, Parijs groeps
Aankopen en opdrachten
periode naam plaats aankoop/opdracht type
sinds 2001 Zij is mijn ultieme (t)huis (multiples) Argument, Tilburg aankoop galerie
2000 geen titel Ichtus-College, Dordrecht opdracht overheid
1999 Mind the Gap WCJ, Amsterdam opdracht bedrijf
1998 catalogus "Beeldlijnen" Tilburg aankoop bedrijf
1998 Han Galerie Blik, Rotterdam aankoop galerie
1995 Mijn alterego Kunstuitleen, Bergen op Zoom aankoop overheid
1995 En zij Galerie Sulegaarde, Denemarken aankoop galerie
sinds 1992 particulieren Tilburg aankoop particulier
1992 Heimwee Liptov-museum, Slowakije aankoop museum
Prijzen en subsidies
periode type omschrijving
2002-1999 subsidie Flankerend beleid WIK, Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, Amsterdam
1999, 2001, 1996, 1995, 1993 subsidie diverse subsidies Noord-Brabants Fonds voor Beeldend Kunstenaars, Breda
2000, 1995, 1994 prijs diverse subsidies Tilburgse Kunststichting
1995 prijs Eervolle vermelding Van-Bommel-Van-Dam-Prijs '95
1992 subsidie Reisbeurs WVC
1997 overig Gift (publiciteit) Voorzieningsfonds voor Beeldend Kunstenaars, Amsterdam
Nevenactiviteiten
periode omschrijving
sinds 2006 Kunstbs. lezingen "Vrwl en mnl Archetypen", amateurkunstcentra, particulier en vanuit CVA, Tilburg
sinds 2004 workshops Schilderen/Tekenen, Mixed-media voor alle leeftijdsgroepen
sinds 2004 docent kunstbeschouwing, 2- en 3-dimensionaal aan alle leeftijdsgroepen, H19, Oosterhout
sinds 2005 docent schilderen/tekenen, textiel aan volwassenen, De Nieuwe Veste, Breda
sinds 2005 Yogalessen (hathayoga, meditatie, pranayama)
2002, 2003 begeleiding Keniase Kunstenaars (Festival Mundial, Fontys Hogescholen)
Vertegenwoordiging
periode naam plaats type
sinds 1998 Galerie Blik Rotterdam galerie
2001-2002 Galerie 2x de Afstand Zaltbommel galerie