Hans Blank

1952, Wormerveer
De bronzen oerbeelden van Hand Blank lijken religieuze monumenten van primitieve beschavingen. Al of niet schadevrij hebben ze de tand des tijds overleefd. Op een onbemand knoestig vaartuig met de riemen buitenboord zijn de mast en de ra getransformeerd tot een afgeknot kruis, voorzien van een godsdienstig symbolisch reliëf.
Een ander beeld ontleent zijn charme aan de ritmische grafische vormen van roeiriemen die door roeiers omhoog worden geheven. Diezelfde voorkeur voor grafische vormen zien we in het beeld van een scheepswrak, waarvan de door golven, weer en wind afgekloven spanten zich als ribben van een karkas omhoog krommen. Veel expressie bereikt Hans Blank in zijn beelden dankzij ruige handgeknede vormen , waarin masculine spierkracht naast menselijke aandoenlijkheid figureren.

  1. Dodenschip
  2. Ierse boot
  3. Ark van Noach
  4. Omgekeerde