Erik van Ekeren (1983)

Jong Talent 2006, AKV/St.Joost, 's-Hertogenbosch

Beperking van ruimte biedt perspectief.

Eindexamentekst Margriet Kemper

Een objectmaker schrijft een scriptie over een schilder, maar de schilder is dan ook Gerhard Richter, die de schilderkunst zelf voortdurend problematiseert in haar verhouding tot de werkelijkheid. Dit problematiseren is één aspect van het werk van Erik van Ekeren. Zijn beelden kenmerken zich door een zekere perfectie en ‘droogheid’, die in de naoorlogse kunstgeschiedenis de stijlkenmerken van de conceptuele kunst vormden. In dit licht kan zijn werk dan ook gezien worden, want zijn beelden doen concepten vermoeden ook zonder dat er een zaaltekst hangt waarin ieder werk wordt uitgelegd. Het gebruik van dagelijkse objecten, gefragmenteerd, vervormd of gedwongen in een hun niet eigen setting, zetten de hersenen van de kijker aan tot nadenken. De vanzelfsprekendheid van onze omgang met dingen wordt aan de orde gesteld. Problematiseren is één aspect in zijn werk, esthetiseren een ander, niet in de betekenis van verfraaien, maar die waarin het object tot voorwerp van esthetische beschouwing wordt gemakt. Het wordt geïsoleerd, geperfectioneerd, als het ware in een ander licht geplaatst, zó dat het oog evenzeer geprikkeld wordt als de geest. Hier komt naast de conceptualist ook de beeldhouwer tevoorschijn. In zijn scriptie citeert hij Richter die spreekt over de ondoordringbaarheid van de materialiteit die aanzet kan geven tot het maken van kunst om die beperktheid en geslotenheid van de realiteit open te breken. Wie daarvoor gevoelig is kan dat in het werk vinden. In een gestaag en coherent proces is dat streven altijd al in zijn studie aanwezig geweest, leidend tot het huidige eindexamenwerk. Maar het werk is nog niet gedaan. Nadrukkelijk verder ontwikkelen van zijn ideeën- en beeldenwereld ligt in het verlengde van zijn studie aan dit instituut en dat doen in een omgeving die hem uitdaagt en dwingt tot nog meer (zelf) reflectie wordt hem geadviseerd. Hoewel al overtuigend in hun zelfverzekerdheid en vanzelfsprekendheid zouden zijn beelden dan nog krachtiger of juist preciezer kunnen worden dan zijn nu al zijn en zijn kunstenaarschap completer.

 1. voor studie
 2. boog
 3. boog
 4. z.t.
 5. z.t.
 6. detail doorgang
 7. z.t.
 8. |||
 9. impressie eindexamen
 10. overzicht eindexamen
 11. veld
 12. door gang

Curriculum vitae Erik van Ekeren

Naam:
Erik van Ekeren
Geboren:
1983, Huizen
Opleiding
periode type institution richting diploma
2002 - 2006 kunstacademie Akademie voor Kunst en Vormgeving, Den Bosch Autonome Beeldende Kunst ja
Exposities
periode naam plaats solo/group omschrijving
2006 Wat nu weer?! 's-Hertogenbosch groeps
2006 ArtOlive Jong Talent 2006 Amsterdam groeps
2006 The Ambulator Project van Abbe Museum, Eindhoven groeps i.s.m. Goldsmiths University London