L. Bos

Jong Talent 2006, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) Den Haag


Liesbeth Bos maakt fragmentarische installaties die structuren blootleggen en actuele, maatschappij-inhoudelijke vragen stellen in een voortschrijdende zoektocht naar evenwicht.

Drijfveer is het vinden van evenwicht in een snelle, oppervlakkige wereld, waarin zij soms bijna toevallig een glimp van een diepere essentie opvangt.
Kernwoorden hierbij zijn: gebruik van minimale beeldmiddelen, ontrafelen en weer opbouwen, monochromie, elementaire vormen, kleur en intuïtie.

Steeds is een fragment uitgangspunt. Verwondering over een alledaagse gebeurtenis is het beginpunt van het beeldende proces. Een enkel fragment wordt geanalyseerd, uitvergroot en ontleed naar kleur, vorm, licht en schaduw en naar inhoud en context. Door ontrafelen en opnieuw samenstellen ontstaat een nieuw beeld.

In dit proces legt Liesbeth Bos de diepere structuur van het oorspronkelijke beeld bloot; uitersten worden verbonden, het eenvoudige en het complexe, het abstracte en het concrete. Zij werkt in series. Elk geanalyseerd fragment levert een reeks werken op en draagt bij aan het antwoord op de vragen: Wat doet dit object hier? Is het wat het lijkt? Wat doet het met mij? En wat doet het met ons?
Vluchtig gezien variaties op een thema, maar elk volgend werk dringt dieper door in het wezen van die vraag, roept automatisch een volgende vraag op en probeert een antwoord te geven. Er ontstaat één geheel, een nieuwe werkelijkheid, waarin het concrete en het poëtische elkaar vinden in een eigen balans.

Liesbeth Bos is Beeldend Kunstenaar en Econoom. Zij groeide op in Liberia. Zij studeerde Tuin- en Landschapsarchitectuur in Wageningen en vervolgens Economie, waarin zij afstudeerde.

In 2006 is zij afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.


Beoordeling door examencommissie 2006 KABK:
De eindexamenpresentatie van Liesbeth bestaat uit een scriptie en een verzameling beelden. Die beelden komen tot stand via een zeer persoonlijke werkmethodiek. Via reeksen foto’s worden aspecten van onze dagelijkse omgeving geselecteerd, verzameld en onderzocht. Daarna start een beeldend proces, waarin de geselecteerde fragmenten, vaak intuïtief, leiden naar nieuwe vormen en betekenissen, die gezamenlijk een nieuwe orde, een nieuwe werkelijkheid in kaart brengen.

Het werk lijkt op het eerste gezicht vertrouwd, en is tegelijk moeilijk te duiden. Wij menen iets te herkennen, maar worden daarin zelden bevestigd. Het zet op een fascinerende manier onze verwachtingen op losse schroeven en is in hoge mate ambivalent.
Die ambivalentie kleurt ook het geheel. Zien wij een tentoonstelling van individuele werken of een installatie waarin juist hun verband en de relatie met de ruimte centraal staat? Of zien wij misschien allebei? Zijn de dingen wel wat ze lijken te zijn? De ruimte wordt bestierd door een groot vraagteken. ...Een “showroom” van vreemde gebruiksvoorwerpen wordt het genoemd. Containers waarvan wij de inhoud nooit met zekerheid zullen kennen. Je werk laat de toeschouwer in een toestand van gissen en weten tegelijk. Alsof die vreemde tegenstrijdigheid noodzakelijk is om de ruimte te scheppen om te kunnen dromen. ...

 1. standing bottles I
 2. hooigracht
 3. raamweg
 4. annapaulownastraat 1
 5. javastraat
 6. bankastraat
 7. denneweg
 8. vondelstraat
 9. mallemolen
 10. anna paulownastraat 2
 11. duinstraat
 12. zeestraat
 13. strandweg
 14. standing bottles eindexamenproject 3
 15. standing bottles eindexamenproject 2
 16. standing bottles eindexamenproject
 17. standing bottles 4
 18. maar Janneke, they
 19. Between Folkstone and Dover 1
 20. standing bottles 5
 21. zelfportret 2
 22. standing bottles
 23. high tea
 24. standing bottles 2
 25. standing bottles 3

Curriculum vitae L. Bos

Naam:
L. Bos
Geboren:
0000, Harbel(Liberia)
Opleiding
periode type institution richting diploma
2001 - 2006 kunstacademie Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK), Den Haag Beeldende Kunst ja
Exposities
periode naam plaats solo/group omschrijving
2004 Ministerie Verkeer en Waterstaat Den Haag solo
2005 Voor Ik Vergeet KABK Den Haag groeps
2006 Eindexamenexpositie KABK Den Haag solo presentatie 'standing bottles'
2006 Maar Janneke, they're all the same Den Haag duo project van het kunstenaarscollectief 24-5
2007 Openingsavond in het Nutshuis Villa Nuts, Den Haag groeps
2007 site etcetera Oude KPN gebouw, Den Haag groeps
2007 Panta Rei Den Haag solo
2008 fotografie, bij Shell Hoofdkantoor Koninklijke Shell solo
2008 art ID Den Haag groeps
2009 Windnomaden, SLEM Oerol festival, Terschelling groeps
2009 plaatsbepaling Kunstenaarsinitiatief, Den Haa groeps
2009 Antidotes from the dismal science ISS, Den Haag groeps
2009 New Island Festival Governors Island, New York groeps
2010 interventie Den Haag groeps
2010 kunstvlaai Amsterdam groeps
2011 op recept Rotterdam / Groningen groeps
2011 etalageproject, kunstenaarsinitiatief |elders Den Haag groeps
Aankopen en opdrachten
periode naam plaats aankoop/opdracht type
2005 Cultuurlandschap De Strijp Den Haag aankoop bedrijf
2008 fotowerk uit serie Panta Rei Hoofdkantoor Koninklijke Shell aankoop bedrijf
2008 deel installatie Panta Rei amsterdam aankoop particulier
2009 bijdrage aan kunstproject blauwe periode Vlaardingen opdracht bedrijf
2010 installatie Vreemde Vogels ISS, Den Haag aankoop overheid
Prijzen en subsidies
periode type omschrijving
2006 overig Nominatie jong talent 2006, art olive
2010 prijs Prix de Mer, hoogtij den Haag
Nevenactiviteiten
periode omschrijving
2009 / 2010 bestuurslid kunstenaarsinitiatief JCA DE KOK, Den Haag
2006 / heden workshops startende kunstenaars en musici
2006 / heden docent conceptontwikkeling, tekenen en vormgeving Haagse Hogeschool
2010 / heden bestuurslid kunstenaarsinitiatief elders, den Haag