Thierry Mandon

De situaties dat ik in mijn video’s creëer zouden gezien kunnen worden als parodieën op het alledaagse leven, bedoeld om de routine te doorbreken. Het steeds terugkerende personage belandt in situaties, of is bezig met bepaalde handelingen waarbij hij geconfronteerd wordt met zijn conditie als mens, zijn grenzen, zijn macht en onmacht.
Door het alledaagse te relativeren probeer ik gevoelens op te roepen die op een niveau komen waar het gaat om universele waarden die iedereen in zichzelf heeft en herkent. Onze planeet vormt een eenheid, zij maakt deel uit van een nog groter geheel. Wij, als individu, vormen alleen een klein gedeelte van dit oneindige geheel waar alles in nauw verband met elkaar staat en iedere handeling, iedere keuze die iemand maakt directe consequenties heeft voor zijn omgeving.

  1. Eenheid
  2. promenade nocturne
  3. Zonder titel
  4. Oosterpark
  5. Gedachtenwisseling