Allard Boterenbrood

Allard Boterenbrood is a visual artist based in Amsterdam. He works within several disciplines, varying from photography to conceptual art, from painting to sculpture. Each project is based on the in depth exploration of one idea, executed with meticulous precision. Strict underlying concepts allow chance to happen, resulting in a puzzling spontaneity that surprises, fascinates and often makes one smile.

In the ‘Processed project’ Boterenbrood explores the characteristics of reproduction as defined by the traditional four-color offset printing process. The project originated out of disappointment with reproductions of icons of the visual arts. Despite all efforts to make identical copies, they always lack the energy, the liveliness of the original work. Somewhere in the process of reproduction, excitingly vibrant colors lose their power. Therefore Boterenbrood focused on the reanimation of the colors. He has developed an alternative method of reproduction based on the subtractive CMYK color model, celebrating color uniqueness.
The series offer an enlightening insight into the CMYK color construction and result in the creation of the new color reproduction system BCRS (Boterenbrood Color Reproduction System).

The works ‘Processed: 4900 Colors’ and ‘Processed: Meltdown’ pay homage to the artists Gerhard Richter and Sherrie Levine. Boterenbrood ‘processed’ their original works ’4900 Colors’ and ’Meltdown’.

Beeldend kunstenaar Allard Boterenbrood woont en werkt in Amsterdam. Hij beweegt zich binnen verschillende disciplines; van fotografie tot conceptueel werk, van schilderij tot installatie. Aan elk project ligt diepgaand onderzoek van een idee ten grondslag, uitgevoerd met minutieuze precisie. De strikte, onderliggende concepten geven toeval de ruimte, resulterend in een spontaniteit die verrast, fascineert en meer dan eens doet glimlachen.

In het Processed-project onderzoekt Boterenbrood de karakteristieken van reproductie binnen het traditionele vierkleuren offsetdruk procedé. Het project ontstond vanuit teleurstelling over de reproducties van meesterwerken uit de schilderkunst. Ondanks het streven naar identieke kopieën ontberen ze de energie, de levendigheid van het originele werk. Ergens in het reproductieproces verliezen zelfs de meest sprekende kleuren hun kracht. Daarom richtte Boterenbrood zich op de reanimatie van de kleuren. Hij ontwikkelde een alternatieve reproductiemethode gebaseerd op het subtractieve CMYK-kleurmodel.
De serie geeft een verhelderend inzicht in de CMYK kleurconstructie en mondt uit in de creatie van het nieuwe kleurreproductiesysteem BCRS (Boterenbrood Color Reproduction System).

De werken ‘Processed: 4900 Colors’ en ‘Processed: Meltdown’ zijn een homage aan de kunstenaars Gerhard Richter en Sherrie Levine. Boterenbrood paste op de originele kunstwerken van beide kunstenaars ’4900 Colors’ en ‘Meltdown’ zijn eigen BCRS kleurreproductiesysteem toe.

 1. Windowspotting 0007_A-cat
 2. Windowspotting 0019_A-cat
 3. Windowspotting 0042_B-cat
 4. Windowspotting 0086_A-cat
 5. Windowspotting 0194_B-cat
 6. Windowspotting 0523_A-cat
 7. Windowspotting 0348_B-cat
 8. R.I.P
 9. R.I.P #09
 10. Processed: 4900 Colors 001/196
 11. Processed: 4900 Colors 002/196
 12. Processed: 4900 Colors 003/196
 13. Processed: 4900 Colors 004/196
 14. Processed: 4900 Colors 005/196
 15. Processed: 4900 Colors 006/196
 16. Processed: 4900 Colors 007/196
 17. Processed: 4900 Colors 008/196
 18. Processed: 4900 Colors 009/196
 19. Processed: 4900 Colors 010/196
 20. Processed: Meltdown after Duchamp
 21. Processed: Meltdown after Mondrian
 22. Processed: Meltdown after Monet
 23. Processed: Meltdown after Kirchner