Friederike Stohlmann

Jong Talent 2008, KABK Den Haag

de betekenis van de camera en zijn plaats is de rode draad in mijn werk, hoe verschillend de werken soms ook zijn.
de camera is deel van het werk, zoals verf deel is van een schilderij.
de camera registreert niet de werkelijkheid; maar registreert het onderzoek ernaar. want de camera voorziet niet in de werkelijkheid maar plaats deze in een positie, een hoek en een kader.
het ding aanzetten is al een ingreep op de werkelijkheid omdat het een vraag kenbaar maakt; wie is hier dominant? de werkelijkheid of de verbeelding ervan? en wordt de camera dan niet zelf de metafoor voor ons denken?
en zo heeft elke kritische vraag een droom in zich, een verbeelding, een macht over de macht van de wereld.