Jasper van der Burgh

Jong Talent 2008,kunstacademie Constantijn Huygens, Zwolle Beeldende Kunst. Onuitgesproken momenten waarin de stilte spreekt en de mensen hun buitenkant laten lezen.
Zoals in de metro. De cabine vult zich met mensen die totaal geen behoefte hebben aan contact in een voortdurende veranderende samenstelling hun vierkante meter nauwlettend in de gaten houdend. Ga maar eens in een lege cabine naast de enige aanwezige persoon zitten. Voor mij zijn het filmische beelden. Als de deuren open gaan spat het moment uit elkaar en vult zich opnieuw een ruimte.
Ik benoem mijn fascinaties aan de hand van verhalen, observaties die ik deed tijdens mijn eigen reizen, de mens staat centraal in mijn werk. Het zijn veelal mensen in een wereld waarin iedereen een vreemdeling is, hopeloos geisoleerd en verstard in mechanische, verminkte identiteiten en relaties.ik wil ik het zo interessant mogelijk maken voor mijzelf, continu uitbreiden wat ik doe, nieuwe manieren ontwikkelen om te kunnen zeggen wat ik wil zeggen, woorden zijn al genoeg afleiding. Woorden hebben een betekenis een geheime agenda. Ik bedoel elk beeld heeft een verhaal, maar: Ik wil dat mijn werk zonder woorden is, meer als een geluid.
Werk dat vragen oproept zonder bevredigend antwoord te geven.
An open invitation to strangers.
Juryrapport Academieprijs 2008
CABK” Kunst Werkt”

Jasper van der Burgh, Autonome Beeldende Kunst.

In Jasper’s verrassende sculpturen werkt de traditie op lichte en overtuigende manier. Verwijzingen naar grote beeldhouwers als Rodin en Giacometti maar ook de Chapman brothers combineert hij met geheel eigen experimenten. Jasper’s materiaal behandeling is bepaald grof te noemen, de uitdrukking van zijn werk is juist subtiel .
Zijn werk is rijk aan verbeelding, eigen en authentiek en vooral: Bruisend

BEOORDELING DOCENT ,

Als ik een poging waag om de beelden die je op je eindexamen exposeert te beschrijven merk ik hoe lastig dat is. Is er een noemer waar alle beelden onder vallen? Zijn het telkens nieuwe uitingen van mens, beeld en hoedanigheid die te verschillend om zich te laten vergelijken ?
Soms ontvel je de beelden, een andere keer speel je met de geschiedenis van de beeldhouwkunst, dan ontken je aanwezigheid weer door delen af te dekken en speel je met oud en nieuw materiaal, schuim wordt een arm, een verwrongen stuk staal wordt bot.
In de hal heb je een beeld van een koppoter gezet, zo weggelopen uit je atelier.
Meer kop dan lijf. Kinderen tekenen een mens zo omdat zij niet in staat zijn die ingewikkelde menselijke vorm weer te geven maar ook, en misschien belangrijker, om de essentie en de betekenis van hun prille mensbeeld vorm te geven.
Voor een kind is de mens vooral hoofd en wat belangrijk is wordt uitvergroot.
Maar wat nu als zo een beeld gemaakt wordt door iemand die in staat is om een anatomisch perfect figuratief beeld te boetseren maar ervoor kiest een beeld te maken dat teruggaat naar die elementaire impulsvorm, de koppoter ?
Ooit heb je een schitterend ongeluk nodig gehad om te ontdekken dat het maken niet gaat over een knappe vormtaal of virtuose materiaal behandeling.
Een toevallige instorting van je beelden leverde een bewuste herkenning op.
Vanaf dat moment is er een persoonlijke visie en vormtaal in de mensbeelden die het kwetsbare deel laat zien van ons mens zijn, de imperfectie, onze bestaansvraag.
Ben ik zo nog menselijk ? In welke tijd sta ik ? Wat is een mens ?
Ik vind, we vinden, jouw uitwerking van al deze vragen indrukwekkend en krachtig. Beloftevol.
Ik zie ook dat het zeer persoonlijke vragen zijn die verder gaan dan het atelier en dat de veelheid van die vragen ook zwaar voor je kan zijn.
Dat moge dan zo zijn maar je beelden relativeren de zwaarte ook en zijn soms grotesk, spelen met hun eigen gewicht. Dat spel maakt het voor mij nog aangenamer om tussen jouw werk te staan.
Een prachtig eind en een goed begin !

Johan Wagenaar

 1. Headin' Plaster
 2. Headin' Plaster
 3. hungarian
 4. waiting for you
 5. To Grow A Woman
 6. To Grow A Woman 2
 7. As Long as You Feel
 8. Ahead - All Things
 9. Ahead - All Things dtail
 10. First Draft 04
 11. MIxt media
 12. MIxt media 02
 13. Wax on Plaster
 14. zonder titel man
 15. Movement
 16. Movement
 17. secret hell
 18. secret hell detail
 19. Voet in Torso
 20. Voet in torso
 21. plaster zonder titel
 22. Plaster zonder titel
 23. Peeping tom
 24. Peeping Tom
 25. Plaster
 26. Sanitary Mask
 27. cornered
 28. Plaster Head
 29. Plaster Head
 30. Plaster Head

Curriculum vitae Jasper van der Burgh

Naam:
Jasper van der Burgh
Geboren:
0000,
Opleiding
periode type institution richting diploma
2004 - 2008 kunstacademie Constantijn Huygens, Kampen Beeldende Kunst ja