Ytje Veenstra

Meerkleuren linosnedes en potloodtekeningen. Atmosferisch, krachtig lijngebruik en verrassende composities.