Jan-Willem Doornenbal

Eindexamen 2002, Gerrit Rietveldacademie Amsterdam.

afgestudeerd met een diploma van grafisch ontwerper maar met de instelling van een autonoom.

Geeft zijn persoonlijke visies weer in zijn werk.