Emilia Yordanova

In mijn schilderwerk vind ik het interessant om onderzoek te doen naar het effect van de verschillende achtergronden en het combineren van schijnbaar onverenigbare beeldelementen. In het magisch realisme van Magritte, Max Ernst of Georgio de Chirico vind ik het element van de verbazing en van de onbeantwoorde vragen heel boeiend.Al decenia wonend en werkend in Nederland, ondergaa ook ik het lot van de niet hier geborene, de twee culturen in één persoon. De verwarring die dit soms teweegbrengt, vindt een uitlaatklep in mijn kunst. Kunst volgens me verwijst naar andere werelden. De wereld van de verbeelding, de wereld van het niet weten en het immateriële. De wereld van het gevoel, de mystiek en de zaken die niet altijd in woorden te vatten zijn.
De antieke wereld van legendes en mythes, het tragische sterke gevoel voor het noodlot dat men krijgt in de onbegrijpelijke wereld die Balkan heet, vormen een basis van mijn belevingen. Het verhalende element in mijn werk is door deze achtergrond beïnvloed, maar ook door het bewust gekozen thuis in Nederland. En ik geloof in kunst dat zoals een droom is – pas achteraf weet je wat het betekent...”


De surrealistische sfeer van droom en werkelijkheid is voor mij een fascinerende uiting van de vrijheid van de menselijke geest.
Maar ik voel ook veel voor de Duitse wilden (Baselitz, Docoupil e.a.) de moderne impressionisten, ook vanwege hun onstuimige vrijheidsdrang.
Hun invloed is meer te zien in mijn tekeningen.
En ik streef ernaar dat mijn gedachtegang leesbaar blijft.
Ondanks de herkenbaarheid kunnen de voorstellingen in hun verbinding tussen elkaar onwerkelijk en onbevattelijk uitkomen. Schijn en werkelijkheid gaan samen zoals het verleden en nu, de “dichtung und wahrheid” spelen met elkaar en gaan op de vuist in de schilder zelf.

Door het zoeken naar het verloren paradijs van de jaren als kind, door de beleefde controversies in een leven bij een totalitaire regime, door de persoonlijke strijd om te ontsnappen en de vrijheid te zoeken streef ik ontdekkingen in het tegenwoordige te doen.
ik wil de relatie met de zichtbare werkelijkheid niet verbreken.

In het schilderen zijn er mogelijkheden vormen en inhoud te vervreemden en in verschillende dimensies te reconstrueren. Ik ben erdoor gefascineerd dat ik in een schilderij dingen erg klein of erg groot kan uitbeelden onafhankelijk van hun reële maatstaf. Op deze manier worden confrontaties en tegenstrijdigheden tot vorminhoudelijke methode.

 1. Droom
 2. Everyday magic
 3. Women forever
 4. Zij kwamen van veer weg...
 5. Hoofd I
 6. Pandora I
 7. Pandora 2
 8. Hoofden
 9. homo ludens
 10. Interaction
 11. Elegie
 12. M. komt
 13. Orpheus
 14. Verfremdung

Curriculum vitae Emilia Yordanova

Naam:
Emilia Yordanova
Geboren:
0000,
Opleiding
periode type institution richting diploma
1996 - 2001 kunstacademie Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK), Den Haag beeldende kunst, etsen ja
1966 - 1971 overig Universiteit van Sofia, Bulgarije Duitse taal en letterkunde, Engelse taal, ja
Prijzen en subsidies
periode type omschrijving
2001-2002 stipendium Startersstipendium
Adviescommies en jury's
periode naam plaats type
2001 - tot heden Haagse Programmaraad Den Haag lokaal
Nevenactiviteiten
periode omschrijving
vanaf 1990 tot heden gerechtstolk en literair vertaler