Henck van Dijck

Het werk van Henck van Dijck valt op door het zoeken naar per werkstuk
nieuwe formuleringen, nieuwe oplossingen. Sommige kunstenaars ontwikkelen
een bepaald vocabulaire dat steeds verder wordt uitgebouwd. Henck van Dijck
hoort tot een ander type, dat in ieder werkstuk steeds opnieuw bij het begin
begint en zo van inventie tot inventie komt. Dat stelt hoge eisen aan het
creatief en kritisch vermogen. Daar komt nog iets anders bij: hoewel Henck
van Dijck zich gewoonlijk presenteert met ruimtelijk werk overstijgt hij de
beeldhouwkunstige discipline. Meer dan een beeldhouwer is hij een
kunstenaar. (uit: Aanmoedigingsprijs Beeldende Kunst, Amsterdams Fonds voor
de Kunst, 1989)

  1. Gezicht met handen/polyester
  2. Op kleine Schaal
  3. set
  4. Water en Brood
  5. Klein Wereldbeeld
  6. Paskruis
  7. Hout van Goud