Roselien Steur

Het werk is experimenteel van benadering; projektmatig en meestal gericht op specifieke lokaties. (stem)geluid, ritmiek en herhaling uit meerdere bronnen vormen het belangrijkste materiaal; het is direkt en onontkoombaar. het werk speelt met het maken van keuzes; persoonlijk / onpersoonlijk; (on)gemakkelijke situaties. en met de vraag hoe mensen elkaar opzoeken, gedogen of vermijden.
het geluid wordt gedragen door (gebruiks)voorwerpen van mensgrootte.

  1. metro.man
  2. jennifer, kevin, wendy, peter en roy
  3. LPT1/LPT2
  4. zonder titel
  5. ja / nee