Roselien Steur

Het werk is experimenteel van benadering; projektmatig en meestal gericht op specifieke lokaties. (stem)geluid, ritmiek en herhaling uit meerdere bronnen vormen het belangrijkste materiaal; het is direkt en onontkoombaar. het werk speelt met het maken van keuzes; persoonlijk / onpersoonlijk; (on)gemakkelijke situaties. en met de vraag hoe mensen elkaar opzoeken, gedogen of vermijden.
het geluid wordt gedragen door (gebruiks)voorwerpen van mensgrootte.

 1. Kunstwerk ja / nee

  Roselien Steur

  1. Roselien Steur
  2. ja / nee
  3. 19-12-2003
  4. 20000 x 4000
  5. € 8000
 2. Kunstwerk zonder titel

  Roselien Steur

  1. Roselien Steur
  2. zonder titel
  3. 19-12-2003
  4. 10000 x 45
  5. € 8000
 3. Kunstwerk jennifer, kevin, wendy, peter en roy

  Roselien Steur

  1. Roselien Steur
  2. jennifer, kevin, wendy, peter en roy
  3. 19-12-2003
  4. 10000 x 160
  5. € 8000
 4. Kunstwerk metro.man

  Roselien Steur

  1. Roselien Steur
  2. metro.man
  3. 19-12-2003
  4. 184 x 84
  5. € 8000
 5. Kunstwerk LPT1/LPT2

  Roselien Steur

  1. Roselien Steur
  2. LPT1/LPT2
  3. 19-12-2003
  4. 155 x 80
  5. € 4000