Zoeken naar kunst

 1. z.t.
 2. z.t.
 3. Man in deuropening + Opstapeling wielen
 4. DE BEKER
 5. .
 6. z.t.
 7. z.t.
 8. HET STAAT GESCHREVEN
 9. DE VAL
 10. z.t.
 11. z.t.
 12. z.t.
 13. Bombus terrestris
 14. z.t.
 15. z.t.
 16. z.t.
 17. z.t.
 18. z.t.
 19. Mythima albipuncta
 20. Vespula vulgaris
 21. Mus musculus domesticus
 22. z.t.
 23. z.t.
 24. omhelsing
 25. z.t.
 26. Tipula maxima
 27. oog I
 28. mond VII
 29. mond I
 30. mond VI
 31. mond V
 32. Sturnus vulgaris
 33. mond IV
 34. mond III
 35. Pyrrhula pyrrhula
 36. oog IV
 37. oog III
 38. geen titel
 39. oog II
 40. mond VIII
 41. Bagage flower
 42. Kranen
 43. Sleutelgat
 44. diverse kleine schilderijen
 45. S
 46. Diabolo
 47. Zwart-Wit
 48. komma
 49. Kruis