Serous Life II, Couldn't you van Mariette van der Meer