Titus Brein (1966)

biography
nederlands & english
Kunstenaar en fotograaf
1 oktober 1966, nijmegen, Nederland


'A great mind does not fear problems, it embraces them.'


Titus Brein
is sinds drie decennia fotograaf en schildert sedert een jaar of achttien. Een van zijn doelen, tot uiting komend in beide discplines, richt zich op het creëren van sterk beeldende kunst. Opgeleid als fotograaf (audiovisueel) aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg ( 1989-1992 ), en bijzonder betrokken bij de schilderkunst aangezien vader Jan Brein een gerenommeerd aquarel-en olieverfschilder is, beweegt hij zich nu vooral in het gebied van new mixed media. Na zijn opleiding aan de Academie ontwikkeld Titus in zijn fotografie verschillende foci; variërend van documentaires (veelal gebaseerd op ervaringen uit zijn reizen) tot catwalk/mode/portret, en van corporate/editorial-fotografie tot autonome fotografie. Zowel in zijn schilderwerk als fotografie kenmerkt Titus zich door een accent op authenticiteit, waarbij lijkt dat manipulatie en enscenering geen rol speelt. En wanneer het onderwerp hem tot enscenering dwingt, blijft de nadruk liggen op het bereiken van emotie, vorm en inhoud. In beide disciplines laat hij zijn kunstenaarschap gelden als ware hij een lens, vaak geslepen naar een visie van compositie, ironie en een glimp van humor.
Achtergrond
Titus is zelf grootgebracht in een kunstenaarsgezin, hetgeen een grote rol heeft gespeeld in zijn eigen ontwikkeling als kunstenaar alsmede naar een bredere visie op het kunstenaarschap. Daardoor ving in zijn opvoeding het ambachtelijk schilderwerk reeds op zeer jonge leeftijd aan en heeft hij de mogelijkheden gehad aan zijn schilderwerk een eigen identiteit te ontlenen. Sinds zijn studie, werkervaringen en onderzoek is er duidelijk een synthese tussen bewegend-en stilstaand beeld, muziek ( geluid ), fotografie, schilderen en (new) mixed media te herkennen in zijn werk. Een enkele masterclass van onder meer Sam Drukker laat zijn idee en techniek rijpen.
Visie
Titus’ passie in zijn schilderproces is vormgeven aan het onbenoemde, het onderliggende van de menselijke schijn, waardoor in zijn werk veelal paradoxale, soms zelfs schokkende beelden tot stand komen, naast de welhaast rustige en grote werken met intense kleurvlakken om juist ruimte te scheppen in een soms chaotische wereld. Titus’ schilderijen zijn beelden gevormd uit zijn visie op het menselijk bestaan; hij aggeert met zijn werk tegen louter ondiepe schoonheid, de suggestie van perfectie en misplaatste gewichtigheid. De vooringenomenheid van de menselijkheid en het gebrek aan zelfreflecterend vermogen, zijn voor Titus niet- aflatende motivatoren om zijn monumentale doeken gestalte te geven. In zijn visie functioneren deze oppervlakkigheden als verhulling van de ongeëvolueerde, soms zelfs monsterachtige, eigenschappen van de mens. Titus weet deze vluchtige voorkomens te vangen in een mogelijk zeer esthetische vormgeving, tegenwoordig ook multidimensionaal, waarbij hij de grenzen van de balans tussen de visuele realiteit en de fantasie opzoekt. Fantasie betekent voor hem het bouwen en mengen
van levens zoals die hem overkomen. Onder de rauwe symboliek herbergt zijn werk een prachtige, verleidelijke verfijning met een soms humoristische aanraking, die zijn werk tegendraads, monumentaal, spannend, tijdloos en beklijvend maakt. De soms conceptuele werken ontstaan vaak tijdens het proces, niets is afgetekend, om juist een levendig karakter te waarborgen. De – vaak grote formaten – doeken zijn allemaal met het beste olie-coloriet beschilderd.
Techniek
Naast zijn visie biedt Titus’ kennis van het ambacht schilderen bodem voor een enorme uniciteit, maar ook waarbij vernieuwing centraal staat, en, waarmee hij zich soms afzet tegen de geldende modieuze tendens. Zijn ambachtelijk vermogen is herkenbaar in o.a de oude glacis-techniek die hij op zijn doeken gebruikt, waardoor in multiple lagen zelfs de meest donkere kleuren tot warm leven gewekt worden. Daarnaast past hij hedendaagse (o.a. computer) technieken, vaardigheden en materialen toe, die vooral tot uiting komen in het ‘mixed media’ gedeelte van zijn werk. Dit ‘New Ideas Portraiture’, combineert olieverf, glas, print, linnen, papier, inkt, textiel, edelmetaal en ets tot een nieuw beeld en techniek, waarbij het uiteindelijke beeld verassend dichtbij komt in wat hij al jaren ziet. Een nieuw uniek proces waarbij het eind nog ver weg ligt. Een echte samenhang van fotografie en schilderen, elkaar versterkend en bevrijdend, zonder in beeldmatige cliché’s te vervallen. Deze recentelijke verschuiving is in zijn werk goed waarneembaar. Het proces van zijn ontwikkeling om zich van een abstract en non-figuratief schilder steeds meer tot een figuratief-expressionist mixed media kunstenaar te geraken, geeft aan dat zijn gewilde combinatie van fotografie en schilderen kennelijk neerdaalt. In een monumentaal compleet nieuwe stijl en beeld. Origineel en krachtig. Plotseling ontstaan abstracte werken vanuit een figuratieve bron, door middel van experimentele technieken, en gaan visie, handschrift en esthetiek samen in een verassend nieuw soort beeld. 2-dimensionaal beeld wordt soms 3-dimensionaal, sereen, transparant en dynamisch in die zin, dat lichtval een belangrijke bijdrage geeft aan de beleving van het kunstwerk.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

titus michaël brein
painter and photographer
1 october 1966, nijmegen, the netherlands


titus brein has been a professional photographer for three decades and has been a professional painter since the last twenty years. his largest goal in life, expressed in both areas, is focused on creating strong, high quality fine arts. in his photography, titus works in several fields of interest, ranging from documentaries (mostly based upon travel experiences) to catwalk and more corporate styled photography.
in his paintings, as well as in his photography, titus characterizes himself by emphasizing authenticity, without strong manipulating of sceneries. even when the subject of his works requires to do so, real life will be the emphasis. in both arts titus tends to function as if he were a lens, through which the viewer is given an insight in his views of irony and pureness.

background
titus was raised in an artistic family, which was an enriching influence on his development as an artist, as well as on the broadening of his view on art in general. consequently, his art-focused upbringing led him to be skilful in the crafts of art at a very young age, which gave him opportunity to create an own identity in his work from early on.

view
titus’ passion in his painting is to give shape to the unsaid, the matters that underlie human appearances, which, in his work, can lead to pardoxical and sometimes even shocking representations. with his work he acts against mere shallowness of beauty, power of suggestion of perfection and misplaced importance. to titus, the humankind, full of assumptions and lacking self criticism, is a continuing motivator to give rise to his monumental canvasses. in his view these superficialities function to conceal the unevolved, sometimes even monsterlike characteristics.
titus captures the superficial human appearance in quite esthetic depictions, seeking the boundaries of balance between the visual reality and the world of fantasy. fantasy for him means building and mixing life as he touches it. underneath the crude symbols of life, his work embodies magnificent and tantalizing refinement with a touch of humor, making his work radical, stringent, timeless and enduring.

technique
apart from his distinctive view, titus’ love for the handicraft of painting offers soil for an enormous uniqueness, counteracting the established tendency of modernity. his craft is recognizable in the utilization of the antique glacis technique, bringing to life even the darkest of colors by using multiple layers of colors, as well as contemporary techniques, crafts and material. the – often large sized – paintings are all composed with the best quality of colorite.
recently, his work shows a shift; from an abstract painter, he is developing towards becoming a figurative expressionist. where he was formerly inspired by straightforward phenomena as the dutch horizon or landscapes, he now tends to deepen his statement, fed by contradictions in the environment around him; human or not.

 1. Piedra del Basque I
 2. Faded in Light II
 3. Faded in Light I
 4. Asia Uptown
 5. Between Lands no.1
 6. Between Lands no.2
 7. Behind the Curtains
 8. Sol y Sombra
 9. Identified Untitled 1
 10. Identified Untitled 2
 11. Identified Untitled 3
 12. Flor de Ventana 1
 13. La Gitana I
 14. As the Lilly speaks 1
 15. One of the Five 1
 16. One of the Five 2
 17. One of the Five 3
 18. One of the Five 4
 19. Tabulea Quince 1
 20. Tabulea Quince 4
 21. Tabulea Quince 3
 22. Tabulea Quince 2
 23. One of the Nine 3
 24. One of the Nine 1
 25. One of the Nine II
 26. Le Club 1
 27. One of the Nine 5
 28. Les Fashionistas
 29. One of the Nine 7
 30. The Serial Painter
 31. One of the Nine 6
 32. CITYSCAPE
 33. Figure, dancing 2
 34. Figure, dancing 1
 35. LANDSCAPISME
 36. TRIPLE G
 37. DISAPPEARING BEAUTY
 38. HET RAAM
 39. CITYSCAPE 3
 40. FIGURE, WAITING
 41. SANCTUS CARDINALES 1
 42. RED LATE
 43. Landscapism 2
 44. NDDL X
 45. Landscapism 3
 46. In the Woods
 47. One of the Eight 1
 48. One of the Nine 5
 49. P5
 50. THE APPLE

Curriculum vitae Titus Brein

Naam:
Titus Brein
Geboren:
1966, Nijmegen
Opleiding
periode type institution richting diploma
1989 - 1992 kunstacademie Academie voor Beeldende Vorming, Tilburg audiovisueel nee
2009 - 2009 vervolgopleiding Wackers Academie figuratief schilderen n.v.t.
Exposities
periode naam plaats solo/group omschrijving
2013 AAF New York groeps beurs oktober
2013 Salon Arti e Amicitiae Amsterdam groeps Oktober
2013 Kunst 10 daagse Bergen groeps Bergense kunstroute
2012 AAF AMSTERDAM groeps beurs
2012 Lille Art Fair Lille, France groeps Beurs
2011 AAF Amsterdam groeps Beurs
2011 De Stopera AMSTERDAM groeps
2011 ARTI ET AMICITIAE AMSTERDAM groeps
2010 Borchardt Hamburg, Germany groeps
2010 Raam AMSTERDAM solo
2010 Staring AMSTERDAM duo
2010 OPEN ATELIERS JORDAAN AMSTERDAM groeps
2010 ARTI ET AMICITIAE AMSTERDAM groeps
2009 Orangerie Amsterdam groeps
2009 Kunst 10 Daagse Bergen groeps
2009 Kunstkerk Amsterdam groeps
2009 Arti Et Amicitiae Amsterdam groeps
2008 Arts-Place Ouderkerk a/d Amstel groeps
2008 Open Ateliers Jordaan@Raamplein Amsterdam groeps
2008 K-Swiss Store Amsterdam groeps Fotografie
2008 Orangerie Amsterdam groeps
2007 Arts-Place Amsterdam groeps als voorzitter
2006 Salon Joss II Amsterdam groeps
2006 Blacktip Amsterdam solo
2006 Arts-place Amsterdam groeps
2005 golfclub Houtrak Amsterdam/Halfweg solo
2005 Museo Pinacoteca Todi Todi, Italia groeps
2005 Galerie Luz Amsterdam duo
2005 Salon Joss Amsterdam solo
2004 Arts-place Amsterdam groeps
2004 Basketbuilders Amsterdam duo
2004 Galerie Luz Amsterdam solo
2003 van Spanjer en Twist Amsterdam solo
2003 Kunstzin st-Willibrord groeps
2002 Heren aan de Gracht Amsterdam solo
2001 Kunstbeurs Ahoy Rotterdam groeps
Aankopen en opdrachten
periode naam plaats aankoop/opdracht type
2007 Draka Amsterdam opdracht bedrijf
2007 Comteq Amsterdam opdracht bedrijf
2006 Maarten.nl Amsterdam opdracht bedrijf
2009 anoniem Amsterdam opdracht particulier
2009 anoniem Amsterdam opdracht particulier
Adviescommies en jury's
periode naam plaats type
vanaf 2005 Arts-place Amsterdam landelijk
Nevenactiviteiten
periode omschrijving
vanaf 2006 bestuursvoorzitter Arts-place
2004-2005 lid denktank professional tot professional