VERSTOORDE RUST, voorgevoel van een wereldoorlog van Albert Robbe