Jaap Luteyn (1944)

Kunstschilder, tekenaar Jaap Luteyn werd in 1944 in Zeeland geboren.
Hij was reeds op jeudige leeftijd bezig met het maken van kunst.
Hij maakt schilderijen en tekeningen in kleine hoeveelheden, gezien zijn perfectionistische aard.
Hij met het maken van abstract,futuristisch werk en het maken van veel eenmalige glasdrukken (mono-types).
Zijn werken zijn nu onder te brengen in Magisch realisme maar ook Fantastisch en Surrealisme.
Hij kreeg zijn opleiding op de Grafische School in Utrecht in de jaren' 60. Met leraren als Wout Maters, Henk Hester en Fred Koot.In 1965 Kreeg hij een baan als tekenaar van fossielen bij Aardwetenschappen in Utrecht hij werkte hier 40 jaar.
In de jaren '70 en '80 volgde hij binnen de Universiteit in Utrecht opleidingen in fotografie.
In 1977 werd hij toegelaten als werkend lid bij Genootschap Kunstliefde te Utrecht wat een grote erkenning was, ook de schilder J.Moesman was daarbij aangesloten.
In 1983 deed hij daar vrijwillig afstand van, omdat hij dit moeilijk kon combineren met een baan.
Luteyn mag gerekend worden tot de Utrechtse school
De overleden Maarten Dubbelman typeerde zijn werk als volgt:
"Zijn werk spreekt een eigen taal,de natuur in al zijn scharkeringen speelt de belanrijkste rol.
Zijn werk is gemaakt om visueel met hem mee te wandelen in zijn droomwereld waar het voor de één prettig vertoeven is en voor de ander niet,verder mag hij een pionier genoemd worden wat sommige technieken aangaat.
Luteyn heeft ca. 15 exposities gehad in Nederland.
Exposeert tegenwoordig op internet bij ArtOlive en Exto.
Vanaf 6 nov tot 27 dec 2015 gaat hij exposeren In Museum
Thijnhof te Coevorden met oude en recente werken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Painter, designer Jaap Luteyn was born in 1944 in Zeeland (The Netherlands)
He was already making art at a young age.
He makes paintings and drawings in small quantities, having regard to its perfectionist nature.
He began making abstract and futoristisch work, but also mono-types (glass printings)
His work is now especially Surealism and magical -realistic art
He received his training at the Graphic School in Utrecht in the years' 60. with teachers as Wout Maters, John Hester and Fred Koot.
And in the years 1970 and 1980, he followed in the University of Utrecht training in photography for his job there.
(besides his art, he worked at the university in Utrecht, for 80%)
In 1977 he was admitted as a working member of "Kunstliefde'' in Utrecht. till 1983
The deceased Maarten Dubbelman described his work as follows:
"His work speaks its own language, nature in all its benefits, playing for him the main role
His work is made visually walking with him in his dreamworld where for the one it is a pleasant stay, but for another unpleasant."
He may also be called a pioneer in some new techniques and combinations of materials.
Luteyn has had about 15 exhibitions in the Netherlands.

Exhibitions in the Netherlands:

Monastery Garden (Utrecht art-market ) in 1969.
Gallery "The Anck" Oss. 1975. ( two man exhibition.)
Gallery "Harry de Jong" Zeist. 1976. (solo exhibition)
Townmuseum Woerden, 1977 (2 man exhibitions)
Arthouse Breda 77, 1977 (group exhibition)
Art Utrecht Love, 1978 (group exhibition)
Arthouse Breda Grote Kerk, 1978 (group exhibition)
Kunstliefde gallery ,1979 and 1980 (group exhibition)
Nicolai Church 175 years Kunstliefde, 1982 (group exhibition)
Townhall Vleuten, 1992 (group exhibition)
Art gallery Art and Creation, Oudewater, 1992 / 1993 (group exhibition)
Erolive Utrecht (Jaarbeurs Utrecht ), 1994 (solo exhibition)
Art-Expo Amsterdam Rai, 1997 (group exhibition)

From now temperately only exhibitions on the Internet Artolive ,Exto and Facebook


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exposities:
Kloostertuin (kunstmarkt Utrecht) 1969.
Gallerie "De Anck" Oss. 1975.( 2 mans tentoonst.)
Gallerie "Harry de Jong" Zeist. 1976.(1 mans tentoonst.)
Gemeentemuseum in Woerden, 1977 (2 mans tentoonst.
Kunsthuis 77 Breda, 1977 (groeptentoonst.)
Kunstliefde Utrecht, 1978 (groepstentoonst.)
Kunsthuis Grote Kerk Breda, 1978 (groepstentoonst.)
Kunstliefde voorjaars en najaarstentoonst 1979 en 1980 (Groepstentoostellingen)
Nicolaikerk 175 jaar bestaan Kunstliefde, 1982 (groepstentoonst.)
Gemeentehuis Vleuten, 1992 (3 mans-tentoonst.)
Gallerie Art en Creation, Oudewater, 1992 /1993 (3 mans tentoonst.)
Erolive Utrecht (jaarbeurs), 1994 (eigen stand)
Art-Expo Rai Amsterdam, 1997 (groeps-tentoonst.)
Vanaf deze datum voorlopig expo op internet Artolive, Exto
en Facebook.

 1. TREK NAAR EEN VERBEELDING
 2. MEDIUM VAN EEN HERKENNING
 3. Metamorfose
 4. Baadster
 5. Brachiognatus myrmecophagus
 6. Margriet in Voralberg
 7. ONTSPRUITEN VAN GEWASSEN (remake)
 8. Uittreding in een droom
 9. De droom van de mineralenverzamelaar
 10. Aantasting door schimmel (miniatuur)
 11. De interpretatie van de Foto-realist, de tekenaar en de beeldhouwer.
 12. Fantasie levensvormen uit de zee
 13. Levensvormen in de woestijn (miniatuur)
 14. Paddestoelen in Maanlicht (miniatuur)
 15. Stilte voor de storm
 16. Landoester
 17. Ongerept landschap
 18. Teleurstelling
 19. Erotisch berglandschap
 20. Schelpen (miniatuur)
 21. Plassenlandschap.
 22. Bekerzwam (miniatuur)
 23. Hoge Veluwe (miniatuur)
 24. Wilma
 25. Knikkers (met zieke geelgors)
 26. Stokroos
 27. Vicieuze cirkel
 28. Lindos Fantasy
 29. Verzonken Aarde
 30. LENTE
 31. Uit het stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren
 32. Turdus spectralis (Regenbooglijster) en Cepaea glandiceps (Penisslak)
 33. Zelfportret met seizoenen